Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060010, 06VAT060010 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-31 Stoppdatum 2014-11-02
Mängd (ton): 109,89 Kostnad totalt: 157367
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: