Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060043, 06VAT060043 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-08 Stoppdatum 2014-11-08
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 28604
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: