Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060072, 06VAT060072 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-30 Stoppdatum 2014-10-30
Mängd (ton): 15,74 Kostnad totalt: 22545
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: