Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070005, 06VAT070005 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-26 Stoppdatum 2014-08-26
Mängd (ton): 17,02 Kostnad totalt: 24956
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: