Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070005, 06VAT070005 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-15 Stoppdatum 2014-03-15
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 13127
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: