Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077004, 06VAT077004 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-30 Stoppdatum 2014-10-30
Mängd (ton): 12,99 Kostnad totalt: 18600
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: