Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077035, 06VAT077035 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-03 Stoppdatum 2014-11-03
Mängd (ton): 11,96 Kostnad totalt: 17120
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: