Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096039, 06VAT096039 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-25 Stoppdatum 2014-03-25
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10180
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: