Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096043, 06VAT096043 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-24 Stoppdatum 2014-03-24
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 15354
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: