Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101061, 06VAT101061 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-16 Stoppdatum 2014-11-17
Mängd (ton): 28,18 Kostnad totalt: 40356
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: