Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT138194, 06VAT138194 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-23 Stoppdatum 2014-11-23
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 13056
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: