Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT139214, 06VAT139214 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-23 Stoppdatum 2014-11-23
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5739
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: