Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180013, 06VAT180013 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-24 Stoppdatum 2014-11-24
Mängd (ton): 1,48 Kostnad totalt: 2487
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: