Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180026, 06VAT180026 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-25 Stoppdatum 2014-11-25
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8439
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: