Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180045, 06VAT180045 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-25 Stoppdatum 2014-11-25
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1658
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: