Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, OBJ-23:12 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-19 Stoppdatum 2014-02-19
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 7043
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: