Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aldersjön, OBJ-24:03 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-19 Stoppdatum 2014-08-19
Mängd (ton): 14,20 Kostnad totalt: 16409
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: