Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västerstvattnet, OBJ-57:08 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-01 Stoppdatum 2014-03-01
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 28750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: