Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Halmsjön, OBJ-70:04 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-26 Stoppdatum 2014-02-26
Mängd (ton): 25,50 Kostnad totalt: 36656
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: