Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Knäsjön, OBJ-94:08 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-08 Stoppdatum 2014-03-08
Mängd (ton): 34,50 Kostnad totalt: 58345
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: