Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gammbodtjärnarna, OBJ-95:04 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-04 Stoppdatum 2014-03-04
Mängd (ton): 1,30 Kostnad totalt: 1869
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: