Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-12-14 Stoppdatum 2014-12-14
Mängd (ton): 4,76 Kostnad totalt: 7100
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: