Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-05-26 Stoppdatum 2014-05-26
Mängd (ton): 16,67 Kostnad totalt: 16518
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: