Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-05-27 Stoppdatum 2014-05-27
Mängd (ton): 6,86 Kostnad totalt: 8510
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: