Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-05-28 Stoppdatum 2014-05-28
Mängd (ton): 38,90 Kostnad totalt: 48258
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: