Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Snesnaren, 663835 146797 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-09 Stoppdatum 2014-06-09
Mängd (ton): 29,41 Kostnad totalt: 29188
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: