Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Simmelsjön, 665309 146190 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-10 Stoppdatum 2014-06-10
Mängd (ton): 38,88 Kostnad totalt: 38587
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: