Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-05-30 Stoppdatum 2014-05-31
Mängd (ton): 83,13 Kostnad totalt: 82503
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: