Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-05-29 Stoppdatum 2014-05-29
Mängd (ton): 20,32 Kostnad totalt: 19814
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: