Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kolsjön, 652030 144209 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-30 Stoppdatum 2014-06-30
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4244
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: