Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tvärsjön, 653534 146520 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-29 Stoppdatum 2014-06-29
Mängd (ton): 6,53 Kostnad totalt: 9056
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: