Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Brännsjön, 655997 142650 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-22 Stoppdatum 2014-06-22
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 14018
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: