Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kviddsjön, 656601 143376 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-21 Stoppdatum 2014-06-21
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 1965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: