Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Laktjärn, 656382 142792 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-22 Stoppdatum 2014-06-22
Mängd (ton): 3,26 Kostnad totalt: 4480
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: