Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Murstenstjärn, 657688 144455 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-20 Stoppdatum 2014-06-20
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3363
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: