Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Kvarntjärnen, 659183 143412 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-23 Stoppdatum 2014-06-23
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 2653
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: