Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660286 142707 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-23 Stoppdatum 2014-06-23
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 3645
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: