Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övartj3, 1883Övartj3vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-23 Stoppdatum 2014-06-23
Mängd (ton): 3,50 Kostnad totalt: 6288
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: