Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sjölundasjön, 653993 147229 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-29 Stoppdatum 2014-06-29
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6795
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: