Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåstjärn, 662030 144913 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-24 Stoppdatum 2014-06-24
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt: 9512
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: