Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärn, 665034 143383 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-02 Stoppdatum 2014-07-02
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 2933
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: