Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vattra, 665213 142878 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-01 Stoppdatum 2014-07-01
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2796
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: