Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Jontebygget, 654126 142651 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-01 Stoppdatum 2014-07-01
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 16976
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: