Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Testen-Våtmark, 1860Testen3vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-01 Stoppdatum 2014-07-01
Mängd (ton): 12,36 Kostnad totalt: 17975
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: