Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hullsjön2, 1860Hullsjön2vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-29 Stoppdatum 2014-06-29
Mängd (ton): 15,35 Kostnad totalt: 22323
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: