Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången2, 1860Lången2vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-29 Stoppdatum 2014-06-29
Mängd (ton): 4,22 Kostnad totalt: 6137
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: