Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången3, 1860Lången3vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-29 Stoppdatum 2014-06-29
Mängd (ton): 11,23 Kostnad totalt: 16332
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: