Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången9, 1860Lången9vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-30 Stoppdatum 2014-06-30
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 4188
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: