Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Brunnsjön, 660999 145995 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-25 Stoppdatum 2014-06-25
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 14683
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: