Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mänttorpsbäcken2, 1885mänttorp2vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-25 Stoppdatum 2014-06-25
Mängd (ton): 1,24 Kostnad totalt: 1808
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: